Bedemarten Mot Mobbing – Hvorfor?

Ordet «Hvorfor?» skaper undring og er gjenstand for refleksjon, derfor er dette vårt spørsmålBedemartenhvorfor under årets Bedemarten!
For kommende års arrangement vil teamet «Mobbing» stå sentralt gjennom hele arrangementet til Bedemarten. Spesielt vil vi fokusere på dette teamet gjennom Bedemartens ungdomsfestival og Trollklubben fotballcup, men også under kveldsarrangementene på fredag og lørdag vil dette bli profilert.

Vi støtter kampen mot mobbing fordi vi ser at det som skjer i skolegården, og det som skjer ellers i våre barn og unges fritid også kan skje på fotballbanen. Vi har heldigvis dyktige og skolerte ungdomsledere og trenere i vår organisasjon. De tar tak og de tar et betydelig ansvar for å være gode rollemodeller og tydelige voksne. De skal jobbe målrettet med gode holdninger til våre unge, i tillegg til sportslig utvikling og satsing. Ingen skal stå utenfor i vår klubb!

«Bedemarten ungdomsfestival» vil bruke ordet «Hvorfor?» som et slagord i kampen mot mobbing og vi vil lansere og profilere dette ordet i det meste av det vi foretar oss i løpet av uke 33. Vi har allerede hentet inn ulike aktører og organisasjoner som jobber med både mobbing og rus slik at de kan bruke vår arena til å profilere sine verdier og holdninger i møte med barn og unge fra hele Østfold.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *