Metalheads Against Bullying

I samarbeid med vår aksjon Hvorfor? er Metalheads Aganist Bullying på plass hos oss.
Vi håper at alle tar en tur innom standen!

Metalheads Against Bullying is an official support group to the Oss Mot Mobbing (OMM) organization. MAB’s main purpose is to help engage, in making the metal and rock community specifically, grow more awareness concerning bullying in any shape or from. Bullying is not restricted to any age group and many of us have experienced harassment and still do, maybe some of us have even been the perpetrator and may still do it to others – sometimes even not being aware of it?
OMM and MAB have taken a firm and rigid stand in this matter and is of the opinion that it is extremely important we start focus on this issue now. Those of us who live and breathe for Metal and Rock ‘n Roll have become synonymous with being a little different, many of us know the feeling of being treated disrespectfully simply just because of how we dress or the way we share this strong passion for music and a certain lifestyle. We are a true symbol for not following trends – therefore it’s important that we turn our backs to the trend that is bullying!
All proceeds from the sales of MAB merchandise go directly to the Oss Mot Mobbing organization in support of their work against bullying, harassment and discrimination. Take a stand and support us today!

Oss Mot Mobbing har som hovedmål å stoppe mobbing. Mobbing forekommer i alle aldre, men vårt hovedfokus er på barn og unge. OMM skal være en kilde for og en formidler av informasjon og kunnskap om mobbing i norge. Vi tar for oss omfanget, karakteren, hvordan det enkelte mennesket påvirkes og hvilke langtidseffekter mobbing kan ha. Vi skal være en støttespiller for de som føler seg mobbet, vi skal komme i møte og gi trygghet, samt videreformidle kontakt til hjelpeinstanser der det ønskelig eller nødvendig. Vi vil danne et miljø preget av aksept og forståelse, en tilværelse med økt trygghet, og bidra til å øke selvtillit og selvaktelse. OMM ønsker å øke livskvaliteten til den enkelte og sørge for at flest mulig har en mobbefri hverdag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *